Výbor TJ

 

Tomáš Grác – předseda TJ tel.: + 420 774 100 011  email:tomas.grac@volny.cz
Jindřiška Dvorská – místopředseda TJ
Jana Volná – pokladní
Drahomíra Bártová – matrikář
Květuše Dostálová – náčelnice
Alena Valouchová – člen revizní komise
Alena Opluštilová – člen revizní komise                                      Eva Skotnicová – člen revizní komise

členové výboru:

Lenka Grácová
Zdeňka Hofmanová                                                                          Jarmila Koudelková