Předškolní děti

V oddělení cvičí děti ve věku 3 – 7 let dle samostatnosti dítěte.
Cvičení je určeno pro rozvoj celkové tělesné a duševní zdatnosti předškolních dětí. Děti se zde učí překonávat strach a zvykají si na velký prostor tělocvičny bez rodičů. Procvičují si celkovou obratnost při hrách, zdokonalují motoriku, učí se soutěžit, spolupracovat a zároveň si postupně uvědomují svojí osobnost  a roli mezi vrstevníky. img_0317
Cvičební hodina se skládá z rozcvičky, hlavní půlhodinovou část tvoří základy cvičení na nářadí, základy atletiky a rozvíjení míčové techniky.
Hodinu zakončíme uklidněním dětí při nástupu a pozdravem.

Vedoucí oddělení:                                                                           

Jarmila Koudelková   tel.: + 420 733 602 154  

Martina Sečkařová     tel.: + 420 737 176 027

Cvičební den je čtvrtek od 16.30 – 17.45 hod.

  • roční členský příspěvek činí 1300,- Kč