Turisti

Toto oddělení je zaměřeno na sobotní turistické výlety.  Věk členů je neomezen. Chodíme v kteroukoliv roční dobu a za každého počasí.     Vedoucí oddělení:
Zdeňka Hofmanová   
tel.:  +420 776 186 892

  • roční členský příspěvek činí 300,- Kč